Kurallar

- Yurt kayıt belgelerini güncel, eksiksiz, doğru ve zamanında teslim etmek, yurda kayıtlı kişilere yurt imkanlarını kullandırmamak

- Yurt için belirtilen giriş çıkış saatlerine riayet etmek, yatakhane ve yemekhaneye giriş çıkışlarda zaman düzenlemesine uymak, geceyi izinsiz olarak yurdun dışında geçirmemek

- Yurt yöneticilerine saygılı olunması, Yurt Yönetimi tarafından yapılan her türlü tebligata uymak, Yöneticiler ile ilişkilerde kaba ve saygısız davranmamak

- Yatakhane dışında pijama ve uygunsuz kıyafetler ile dolaşmamak, genel ahlak kurallarına uygun giyinmek

- Yatakhanelerde kokan ve bozulamaya elverişli yiyecekler, yanıcı - patlayıcı maddeler ile ısıtıcı - soğutucu araç ve gereçleri, elektrikli ev aletleri bulundurmamak, yemekhane ve yurt idaresinin gösterdigi yerlerden baska yerlerde yemek yememek, içecek içmemek

- Herkesin inancına saygılı davranmak, diğer yurt sakinlerinin kişisel haklarını gasp etmemek, hakaret, aşağılama, onur kırıcı davranışlarda bulunmamak ve kavga etmemek

- Yatağı idarenin belirledigi sekilde düzeltmek, oda düzenini korumak, radyatör üzerinde, yatak üzerinde ve altında esya bulundurulmaması, çamasırların, çamasır kurutmaya tahsis edilen yerlerde kurutulması

- Alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamak ve bulundurmamak, kullanan ve bulunduranları Yurt Yönetimine bildirmek

- Her türlü yasaklanmış, milli birlik ve beraberliği bozacak yayınlar ile genel ahlaka aykırı resim - afiş vb. dökümanları yurda sokmamak, internet sayfalarında gezinmemek, tanıtımını yapmamak, aksi faaliyette bulunanları Yurt Yönetimine ve Emniyet Birimlerine bildirmek

- Her ne sebeple olursa olsun, Yurt Yönetimi ve Görevlilerin görevlerini yapmasına engel olmamak, rencide edici davranışlarda bulunmamak, tehdit etmemek, fiili saldırıda bulunmamak, saygılı davranmak

- Yurt idaresinden izin alamdan yurt içinde toplantı, gösteri veya tören düzenlememek, gösteriye ya da toplantıya katılmamak, benzer faaliyette olanları Yurt Yönetimine bildirmek

- Yasa dışı örgütlere her ne şekilde olursa olsun katılmamak ve faatliyette bulunmamak, propaganda yapmamak

- Yurt içinde ve dışında devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmemek, hakaret etmemek, müessir fiilde bulunmamak, milli değerlere saygısız davranışlarda bulunmamak

- Tahsis edilen dolabın, denetime açık bulundurulması, üzerinde ve yanında malzeme bulundurulmaması ve dolap anahtarlarından birinin idareye teslim etmek

- Yurtlar yönetmeliği 21. ve 22. maddede belirtilen maddelere uymak

- İdare tarafından bildirilen duyurulara ve uyarılara riayet etmek, güncel yurt kurallarını takip ederek uymak

- Çevreyi rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak, yurdun dış kapısı önünde, komsuları ve çevreyi rahatsız edecek sekilde oturmamak ve top veya oyun oynamamak, pencerelerden veya balkonlardan komşuları rahatsız edecek şekilde bakmamak

- Yurt odalarında yatılı misafir bulundurmamak, izinsiz ve ziyaret saatleri dışında yurda ziyaretçi almamak, yurt öğrencisi harici kişileri odalarda yatırmamak

- Yurt binası içinde dışında kapı, pencere, duvarlara yazı yazmamak zarar vermemek

- Dış ortama ses verecek şekilde kulaklık kullanmadan yüksek sesle müzik dinlememek, tv seyretmemek, bilgisayar kullanmamak vb. Hiçbir şekilde müzik aletleri çalmamak

- Etüd salonlarında ve kütüphanede gürültü yapmamak, çalışanları rahatsız etmemek, grup halinde geçekleştirilen çalışmaları ayrılan bölümlerde yapmak

- Yurdun malzemelerini izinsiz olarak dışarı çıkartmamak, yerlerini değiştirmemek, temizliğine ve korunmasına özen göstermek, amacı dışında kullanmamak

- Para karışılığı oyun oynamamak, kumar ve şans oyunları oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmamak ve iştirak etmemek, bulunduranları Yurt Yönetimine bildirmek

- Yurt içinde hiçbir şekilde sigara içmemek, içenleri Yurt Yönetimine bildirmek

- Ögrenci imza defterinin zamanında imzalanması, başkasının yerine imza atmamak, yoklamaya belirtilen yer ve zamanda gelmek, yatma saatinden sonra yurtta konusmamak ve gürültü yapmamak, ışıkları söndürmek

- Yurt içerisinde ortak kullanılan ve öğrenciye zimmet edilen eşyalara ve cihazlara zarar vermemek , verildiği taktirde zararı güncel piyasa fiyatından ödemek

- Yurt binası içinde veya dışında duvarlara, kapılara, demirbaş esya üzerine yazı ve resim yazılmaması veya yapıştırılmaması, işaret ve benzeri şekillerin çizmemek, yapıştırmamak

- Her türlü kesici, vurucu, delici, ateşli silahlar, mermi, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri yurda sokmamak, aksi davranışta bulunanları Yurt Yönetimine ve Emniyet Birliklerine bildirmek

- Yurt bünyesinde evcil de olsa hiçbir şekilde hayvan beslememek

- Yurt kimlik kartının sorulması halinde yurt güvenlik görevlilerine göstermek

- Yurt yönetimine yanlış evrak ve bilgi vermemek, öğrencilik durumu sona erdiğinde yurt ile ilişiğinin de kesildiğini bilmek

- Dolap ve çekmeceleri yapılan teftişlere uygun ve düzenli tutmak, dolap ve oda anahtarlarının bir kopyasını yönetime teslim etmek